Описание первой категории

Экзегеза. Комментарии к роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Экзегеза. Комментарии к роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита"


Автор: Юрий Некрутенко
Краткое описание: Книга представляет собой оригинальный кодекс фактографических комментариев (история, персоналии, топография, топонимика, быт, аллюзии) к известнейшему роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Книга может быть полезным пособием при изучении творчества писателя в средней школе и высших учебных заведениях.

Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття

Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття


Автор: Антонович Є., Удріс І.
Краткое описание: У монографічному дослідженні розглядаються особливості розвитку наукового мистецтвознавства в Україні у зазначений період.  

Дизайн квітників

Дизайн квітників


Автор: Пушкар В.
Краткое описание: Навчальний посібник

Основи проектування та конструювання

Основи проектування та конструювання


Автор: Сьомкін С.
Краткое описание: Навчальний посібник

Паломництво та релігійний туризм

Паломництво та релігійний туризм


Автор: Любіцева О.О., Романчик С.П.
Краткое описание: Навчальний посібник

Вступ до феноменології

Автор: Бернхард Вальденфельс
Краткое описание: Книга присвячена систематичному викладу феноменологічної філософії ХХ століття. Викладені позиції основних представників феноменологічного напрямку сучасної філософії: від Гуссерля, Шелера і Гайдеггера до Рикера, Шютца і Гурвіча.

Філософія сьогодні

Автор: Редакція Ульриха Бьома
Краткое описание: Книга містить тексти розмов найвідоміших філософів Німеччини та ще деяких західних країн. Книжка може стати у пригоді всім, хто цікавиться сучасною філософською думкою.

Політична антропологія

Автор: Жорж Баландьє
Краткое описание: Книга присвячена аналізу типів соціальної поведінки людини, що її спричиняють різноманітні політичні практики. 

Розум і право

Автор: Отфрід Гьофе
Краткое описание: Книга вперше репрезентує не лише німецькомовну, але й сучасну західну філософію моралі, держави та права загалом, крізь призму нового розуміння складових інтеркультурного правового дискурсу. Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться сучасним станом соціальної філософії, філософії держави і права.

Повернення дієвця

Автор: Ален Турен
Краткое описание: Презентована в текстах Алена Турена критика модерності прагне відокремити останню від історичної традиції, що зводила її до самої лише раціоналізації, і ввести тематику суб'єкта-особистості і суб'єктивації. 

Поиск

Название книги

Наши авторы

Новинки

Интересно о кофе
Краткое описание : Первая в Украине НАСТОЯЩАЯ книга о кофе. Написана кофейным профессионалом, но предназначена для обычных любителей кофе. Автор - эксперт, всесторонне изучивший самый известный продукт в мире - от кофейных плантаций и обжарки до продажи в магазине и приготовления дома. Все рассказы, помещенные в данной книге - это НОВЫЕ повествования о секретах и магии кофе - ИНТЕРЕСНЫЕ кофейные заметки, изложенные простым и доступным языком.
Автор : Сергей Реминный
Все права защищены© 2008
создание сайта
Создание сайтов